Friday, November 04, 2016

Permohonan Bantuan Kebajikan Masyarakat Secara Atas Talian (Online)
Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) kini telah membuat satu penambahbaikkan dengan mewujudkan permohonan atas talian*  bertujuan untuk memudahkan klien jabatan (golongan sasar). Walaubagaimanapun buat masa ini, projek perintis ini dilaksanakan secara berperingkat dan bermula dengan Perlis, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur serta Wilayah Persekutuan Labuan.

 
Pemohon juga boleh membuat semakan status permohonan bantuan secara atas talian* seperti mana gambar di atas.


 

sumber dari laman web Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia (JKMM).

Borang Permohonan Bantuan Kewangan (JKM18) - Permohonan Baru.

Borang Kajian Semula Bantuan (JKM20) - Kemaskini maklumat.

*** istilah atas talian atau juga dalam talian adalah merujuk kepada perkataan "online". Boleh baca di sini.